Naudingi patarimai – RB&PP

Naudingi patarimai

Mes nepatarsime Jums, kurią kliniką ar gydytoją vertėtų pasirinkti. Tačiau galime patarti, į ką vertėtų atkreipti dėmesį priimant sprendimus, susijusius su odontologiniu gydymu. Pripažinkite, dažniausiai didelės ir neįveikiamos kliūtis atrodo tik tos, kurių, vedini baimės ar nežinojimo, nesiryžtame peršokti.

Veiksniai, lemiantys dantų implantavimo procedūros sėkmę bei rezultatų ilgaamžiškumą

Prieš pasirenkant odontologą dantų implantavimo procedūrai patariame įvertinti:

 • gydytojo kvalifikaciją. Gydytojas, turintis odontologo chirurgo ar odontologo periodontologo kvalifikaciją gali atlikti sudėtingesnes implantacijas;
 • gydytojo patirtį. Kuo didesnis atliktų implantavimo prcedūrų skaičius, tuo didesnė gydytojo praktinė patirtis atliekant įvairaus sudėtingumo implantavimo procedūras;
 • gydytojo aktyvumą dalyvaujant pasaulinėse konferencijose bei seminaruose;
 • darbo aplinką bei higienos sąlygas, kurios itin svarbios siekiant išvengti galimų komplikacijų procedūros metu;
 • naudojamą įrangą. Pavyzdžiui, gydytojas, pasitelkęs kompiuterinį 3D tomografą, gali tiksliau suplanuoti gydymą;
 • pirminės konsultacijos metu naudojamas metodines medžiagas, kurios itin svarbios pirmąkart išsamiai supažindinant pacientą su procedūros eiga;
 • pateiktos informacijos išsamumą. Kompetentingas gydytojas turėtų informuoti pacientą ne tik apie implanto privalumus, bet ir galimas komplikacijas, riziką, procedūros eigą;
 • implantui suteikiamą garantinį laikotarpį, kurio metu neprigijęs implantas Jums būtų pakeistas nemokamai nauju.
Informaciją paruošė:
Povilas Puskunigis

Odontologas, dantų implantacija, veido estetika

Odontologinės priežiūros ir pagalbos paslaugoms (įskaitant dantų implantavimo procedūrai) taikomos garantijos

Remiantis Odontologų profesinės etikos kodekso 3 dalies „Odontologo santykiai su pacientais“ 27 punktu*, terminuota garantija odontologinės priežiūros ir pagalbos paslaugoms negali būti teikiama.

Tačiau odontologas turi teisę teikti paslaugas nemokamai (Odontologų profesinės etikos kodekso 3 dalies „Odontologo santykiai su pacientais“ 20 punktas**) ir suteikti garantinį laiką gaminiui (pvz.: implantui), kuriam garantiją teikia pats gamintojas.

Remdamasis šiomis nuostatomis odontologas (pvz.: neprigijus implantui), savo iniciatyva gali pakartotinai nemokamai atlikti procedūrą ir gaminį (pvz.: neprigijusį implantą) pakeisti nemokamu nauju, jei gamintojas gaminiui (pvz.: implantui) teikia garantiją.

* Odontologas, jo teikiamoms odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugoms negali suteikti terminuotos garantijos, išskyrus garantiją neišimamiems dantų protezams kaip gaminiams (prietaisams).

** Odontologas turi teisę teikti paslaugas nemokamai.

Informaciją paruošė:
Povilas Puskunigis

Odontologas, dantų implantacija, veido estetika

Kaip užsitikrinti, kad dantų implantavimo konsultacijos metu numatytos išlaidos drastiškai neišaugtų, o vizitų nepadaugėtų

Bene patikimiausias dokumentas – gydymo planas, kurį gydytojas pacientui sudaro išsamios dantų implantavimo konsultacijos metu.

Konsultuojant turėtų būti:

 • aptarta paciento sveikatos būklė;
 • identifikuoti paciento poreikiai ir galimybės;
 • pacientui atlikta rentgeno nuotrauka;
 • įvertinta paciento burnos ertmės būklė;
 • sudarytas išsamus gydymo planas ar keli planai, iš kurių pacientas galėtų pasirinkti optimaliausią;
 • aptarta gydymo eiga, privalumai, galima rizika ir papildomos išlaidos.

Gydymo plane turėtų būti:

 • numatytos reikalingos procedūros;
 • pateikti įkainiai;
 • įvardytas preliminarus vizitų skaičius.

Tam tikrais atvejais (pvz.: pasikeitus paciento poreikiams) gydymo eigoje, konsultacijos metu sudarytas planas, gali nežymiai pakisti. Tačiau dažniausiai tokių pakitimų galima išvengti, jeigu konsultacijos metu pacientas gydytojui suteikia visą reikalingą informaciją, o gydytojas tinkamai įvertina visus esminius veiksnius, susijusius su numatoma dantų implantavimo procedūra.

Informaciją paruošė:
Povilas Puskunigis

Odontologas, dantų implantacija, veido estetika

Paciento teisė susipažinti su įrašais jo medicinos dokumentuose

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562, II skyrius, 7 straipsnis).

Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose

 • Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai. Šiame straipsnyje nurodytų medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.
 • Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.
 • Paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
 • Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.
 • Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Sprendimai tiems, kurių troškimą turėti gražią šypseną riboja laikini finansiniai rūpesčiai

Mokėjimas naudojantis banko paslaugomis

Klinika, pasirašiusi sutartį su banku, pacientams gali pasiūlyti už gydymo paslaugas atsiskaityti išsimokėtinai.

Privalumai. Net ir neturėdami visos, numatytam gydymui reikiamos, sumos galėsite pradėti naudotis klinikos paslaugomis. Už suteiktas paslaugas Jūs atsiskaitysite dalimis, per sutartyje nustatytą laiką. Šiuo atveju Jums gali būti pasiūlyta už suteiktas paslaugas atsiskaityti per kelis mėnesius (didesnėmis dalimis) ar net kelerius metus (mažesnėmis dalimis).

Trūkumai. Už suteiktą išsimokėjimo galimybę tektų bankui mokėti nustatytas palūkanas ar kitus taikomus mokesčius.

Mokėjimas, paremtas pasitikėjimu

Klinika, atsižvelgdama į paciento poreikius ir galimybes, gali pasiūlyti už gydymo paslaugas atsiskaityti dalimis per tam tikrą laiką be papildomų mokesčių ar palūkanų.

Privalumai. Net ir neturėdami visos, numatytam gydymui reikiamos, sumos galėsite pradėti naudotis klinikos paslaugomis. Už suteiktas paslaugas Jūs atsiskaitysite dalimis per sutartą laiką be papildomų mokesčių ar palūkanų, t. y. sumokėsite tik tiek, kiek kainuoja Jūsų gydymas.

Trūkumai. Išsimokėjimo terminas įprastai būna trumpesnis, nei gali pasiūlyti bankas, o prieš pradedant numatytą gydymą klinika gali paprašyti Jūsų avansinio mokėjimo. Vis dėlto šiuo atveju pacientas su klinika gali susitarti dėl jam priimtiniausių, išskirtinių sąlygų.

Informaciją paruošė:
Povilas Puskunigis

Odontologas, dantų implantacija, veido estetika