Lina Gedrimė

Lina Gedrimė

Lina Gedrimė

Įgijo slaugytojos kvalifikaciją. Taip pat įgijo operacinės slaugytojos, anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojos specializacijas.